The Mall

Сключени договори за (24 часова) поддръжка на най-големите водоохлаждащи агрегати в България: The Mall– София – 3 бр. водоохлаждащи агрегати Trane с охладителна мощност 3 000 000 Bт.


Партньори